Beste sporters en ouders van sporters van ZV De Zaan,

Het is alweer 10 weken geleden dat de regering en het RIVM de “intelligente lockdown” hebben ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in onze samenleving terug te dringen en de druk op onze zorginstellingen te beheersen. Die maatregelen hadden en hebben nog steeds een grote impact op onze samenleving, dat heeft iedereen wel gemerkt.

De ontwikkelingen rondom de versoepeling van de maatregelen volgen elkaar in razend tempo op. Het bestuur heeft zich in de afgelopen weken ingespannen om vanaf 6 mei voor een aantal groepen sporters landtrainingen op het buitenterrein van De Slag mogelijk te maken en in overleg met het Sportbedrijf te organiseren, uiteraard binnen de richtlijnen van het Protocool Verantwoord Sporten in Zaanstad en de algemene richtlijnen van het RIVM.

De volgende stap in de versoepeling van de maatregelen is het beperkt openstellen van de zwemaccommodaties. In deze fase gaat het om een geleidelijke opstart, waarbij het Protocol Verantwoord Zwemmen van de samenwerkende partijen in de zwembranche toegepast moet worden. Door de regels van dit protocol, het stappenplan en de specifieke maatregelen per locatie van het Sportbedrijf en de algemene richtlijnen van het RIVM te volgen heef het bestuur zich ingespannen om, in samenwerking met het Sportbedrijf, onze zwemtrainingen in de zwembaden De Slag en de Zaangolf, weer mogelijk te maken.

Wij zijn verheugd dat wij nu kunnen aankondigen dat onze leden vanaf aanstaande maandag 18 mei weer kunnen trainen in de genoemde zwembaden. Omdat het in deze fase om een geleidelijke openstelling van de zwemaccommodaties gaat, hebben al onze commissies een tijdelijk trainingsrooster opgesteld, rekening houdend met het maximaal toegelaten aantal sporters per accommodatie.

De sporters dienen voor hun vertrek naar het zwembad, thuis gebruik te maken van het toilet en de handen te wassen volgens de richtlijnen van het RIVM. In de zwembaden zullen een beperkt aantal toiletten open blijven voor noodgevallen. Die zullen dan door het personeel van het Sportbedrijf gedesinfecteerd worden. De douches blijven gesloten en kunnen niet gebruikt worden. De sporters moeten dus thuis douchen.

Tijdens het betreden van de zwembaden (niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training), gelden voor iedereen de volgende regels per locatie:

  • De sporters moeten bij vertrek naar het zwembad hun zwemkleding al aangetrokken hebben onder hun bovenkleding;
  • De sporters nemen een sporttas mee om hun bovenkleding in op te bergen en nemen die sporttas mee naar de zwemzaal;
  • In De Slag 1 geldt dat alle zwemmers via de kleedruimte voor heren naar binnen gaan om zich in de wisselcabines om te kleden en vervolgens door te lopen naar de zwemzaal. Na afloop van de training lopen alle zwemmers via de buitenste gang achter de douches weer terug naar de wisselcabines om zich om te kleden, om vervolgens via de kleedruimte voor de dames weer naar buiten te gaan.
  • In De Slag 2 geldt dat alle zwemmers direct naar de tribunes lopen om zich daar om te kleden en vervolgens de zwemzaal in te lopen. Na afloop van de training lopen alle zwemmers direct naar de kleedkamers om zich om te kleden, om vervolgens via de zij-uitgang weer naar buiten te gaan.
  • In de Zaangolf geldt dat alle zwemmers via de schuifdeur naar de tribune lopen om zich daar om te kleden en vervolgens de zwemzaal in te lopen. Na afloop van de training lopen de zwemmers naar de wisselcabines om zich om te kleden en lopen via de nooduitgang naar buiten.

Zo blijven de looproutes gescheiden van elkaar, zoals het protocol voorschrijft. De looproutes zijn in alle zwembaden duidelijk aangegeven, zodat ze gemakkelijk opgevolgd kunnen worden.

De ouders van de kinderen betreden het zwembad niet en blijven buiten. Alleen voor leszwemmers (ABC) geldt dat één ouder het kind mag begeleiden. Zij lopen bij binnenkomst direct door naar het terras van De Slag 1 en de leszwemmers kleden zich daar om. De ouders van de leszwemmers blijven op het terras op de daartoe aangewezen plaatsen. Na afloop van de les kleden de leszwemmers zich om en lopen met hun ouders via de dames kleedruimte naar buiten. De ouders houden de 1,5 meter afstandsregel in acht.

Alle sporters zullen in de komende dagen door onze commissie nader geïnformeerd worden over het specifieke trainingsrooster van elke sportdiscipline.

Namens het bestuur van ZV De Zaan,

Samenvatting Protocol Verantwoord Zwemmen

Stappenplan Sportbedrijf Zaanstad


Let op !! Zwemmers van de diverse afdelingen hebben een mail ontvangen i.v.m. de opstart van de trainingen, lees deze goed door!


Mailing Afdeling Zwemselectie:

Beste zwemmers en ouders,

In de bijlages vinden jullie informatie over de nieuwe voorzichtige start van de zwemtrainingen in aangepaste vorm. Lees deze brief goed door en stuur jullie keus zsm mogelijk via een reply op deze mail. Voor sommige trainingsmomenten geldt vol=vol.

Met vriendelijke groet zwemcommissie en trainers.

Geen mail ontvangen neem dan contact op met de zwemcommissie


Mailing Afdeling Swimtrack:

Beste zwemmer, zwemster van ZV de Zaan,


Vanaf maandag 18 mei mogen we het zwembad weer in onder strenge voorwaarden en met grote aanpassingen (zie ook alle bijlagen). Het zwembad en de gemeente Zaanstad hebben maximale aantallen per zwembad vastgesteld voor zowel de groep <12 als de groep >12. Dat zorgt ervoor dat je op andere uren kan trainen maar ook dat de trainingsvorm voor de kinderen> 12 anders is omdat zij 1,5 meter afstand moeten houden. En er gelden specifieke regels qua omkleden en er mogen geen ouders mee het zwembad in, ook niet op de tribune of mee de kleedkamer in.

Wat zijn mijn trainingsmogelijkheden vanaf 18 mei?

LeeftijdTrainingsoptie vanaf 18 mei
Ik ben geboren in jaargang 2014, 2013, 2012
Je kiest één van onderstaande opties: Ik kom zwemmen op donderdag Slag 1 18:00-18:45Ik kom zwemmen op zaterdag Slag 1 van 10:00-11:00
Ik kom zwemmen op donderdag Slag 1 18:00-18:45 en zaterdag Slag 1 van 10:00-11:00Ik kom niet
Ik ben geboren in jaargang 2011, 2010Je kiest één van onderstaande opties: Ik kom zwemmen op donderdag Slag 2 18:15-19:00Ik kom zwemmen op zaterdag Slag 1 van 11:00-12:00
Ik kom zwemmen op donderdag Slag 2 18:15-19:00 en zaterdag Slag 1 van 11:00-12:00Ik kom niet
Ik ben geboren in jaargang 2009, 2008Je kiest één van onderstaande opties: Ik kom zwemmen op donderdag Slag 1 18:45-19:30Ik kom zwemmen op zaterdag Slag 1 van 12:00-13:00
Ik kom zwemmen op donderdag Slag 1 18:45-19:30 en zaterdag Slag 1 van 12:00-13:00Ik kom niet
Ik ben geboren in jaargang 2007, 2006, 2005, 2004, 2003,  2002, 2001, 2000Je kiest één van onderstaande opties: Ik kom zwemmen op maandag Slag 2 18:00-18:45Ik kom zwemmen op zaterdag Slag 2 van 10:00-11:00
Ik kom zwemmen op maandag Slag 2 18:00-18:45 en zaterdag Slag 2 van 10:00-11:00Ik kom niet

Bovenstaande mogelijkheden zijn tot stand gekomen omdat waterpolo en synchroon tijdelijk uren aan ons hebben afgestaan.

Aanmelden is verplicht: hoe werkt dat?

Er mogen maar 24 zwemmers in de Slag 1 tegelijk in het bad zijn en 30 zwemmers in de Slag 2.  Daarnaast moeten we altijd kunnen aantonen wie er op welke dag hebben gezwommen. Als je je keuze hebt gemaakt stuur dan eenmalig een reply op deze mail en geef je naam + je keuze door.  Dan geldt je keuze voor de komende weken totdat er nieuwe mogelijkheden zijn of het zomervakantie is. Je krijgt bevestiging via de mail. Ik zet je dan op de lijst voor die training(en) en dan ben je welkom om te zwemmen.  Bij de deur controleren we.

Ik kom niet meer zwemmen tot aan de zomervakantie

Als dat je keuze is, wil je dan ook een reply op deze mail sturen en dit doorgeven.  Want dan kunnen we de schaarse ruimte optimaal gebruiken en een ander persoon laten trainen.

Specifieke regels voor omkleden

In de bijlage ‘Informatiebrief geleidelijke openstelling zwembaden’ staat hoe je binnen komt, omkleedt en na het zwemmen weer terug omkleedt. Hierbij een korte samenvatting: Hou altijd 1,5 meter afstand, kom op tijd (maximaal 10 min van te voren), te laat komen = niet zwemmen, zorg dat je je badpak/zwembroek al aanhebt, stop alles (kleding+jas+schoenen) in je eigen tas en neem deze mee de zwemzaal in, douchen mag niet, kleed je na het zwemmen zo snel mogelijk af en verlaat het zwembad via de aangegeven looproute. Er mag geen begeleiding mee het zwembad in of op de tribune zitten.

De landtrainingen op zaterdag vervallen per 18 mei.

Ik begrijp dat het veel regels zijn en dat we flexibiliteit en inlevingsvermogen van jullie vragen, uiteindelijk moeten we dit samen doen. Ik hoop op jullie begrip.

Monika

Geen mail ontvangen neem dan contact op met Monika

Share