Vanaf zaterdag 6 november 2021 gelden er nieuwe coronamaatregelen voor de zwembaden. Alle zwembaden volgen de maatregelen zoals opgenomen in het Protocol Verantwoord Zwemmen.

Coronatoegangsbewijs
Voor toegang tot het zwembad is voor iedereen van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs én een geldig ID-bewijs verplicht (dit is ook van toepassing bij leszwemmen). Er is alleen een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers (zwembadpersoneel, trainers, aangestelde officials en vrijwilligers). Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen.

Let op! Neem je als trainer, aangestelde official of vrijwilliger ook deel aan wedstrijden of neem je plaats op de tribune, dan ben je dus wel verplicht een coronatoegangsbewijs én een geldig ID-bewijs te tonen.

Horeca
Voor het zittend nuttigen van eten en drinken in de horeca is een coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 13 jaar.

Tribune
Voor het publiek zijn zitplaatsen verplicht. Dit betekent in De Slag 2, plaatsnemen op de tribune en in De Slag 1 plaatsnemen op het terras. Publiek heeft geen toegang tot het natte gedeelte van de zwemzaal.

De basisregels
De door het RIVM opgestelde basisregels blijven van toepassing. Blijf dus thuis bij klachten en laat je testen. Er is een dringend advies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

Wij vragen alle bezoekers van zwembad De Slag, om alle maatregelen op te volgen en mee te werken aan een soepele toegangscontrole. Het heeft geen zin om met de aanwezige controleurs c.q. vrijwilligers in discussie te gaan over de maatregelen. Alleen door het opvolgen van de opgelegde maatregelen kunnen wij de zwemsport blijven beoefenen op dit moment.

Zaterdag 6 en zondag 7 november
Voor het weekend van 6 en 7 november zal door het Sportbedrijf een beveiliger worden ingezet voor het controleren van de coronatoegangsbewijzen.

Share