Informatie ContributieContributie per 1 januari 2022

De verenigingscontributie is maandelijks verschuldigd. In februari wordt tegelijkertijd ook de jaarlijkse KNZB contributie geïnd. Gaat het lidmaatschap in na februari, dan wordt de jaarlijkse KNZB contributie bij de eerste maandelijkse incasso in rekening gebracht (de KNZB brengt de contributie namelijk altijd in rekening ongeacht de duur van het lidmaatschap).

De leeftijdsafhankelijke contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd op 31 december.


Verenigingscontributie actieve leden (bondsleden)Per maand
Swim Track zwemmen jonger dan 12 jaar€ 25,00
Swim Track zwemmen 12 tot 16 jaar€ 27,00
Swim Track zwemmen 16 jaar en ouder€ 28,50
Swim Track zwemmen 16 jaar en ouder 1 x per week€ 14,25
Zwemselectie jonger dan 12 jaar€ 34,00
Zwemselectie 12 jaar en ouder€ 37,50
Toeslag tweede sport recreatief€ 7,00
Toeslag tweede sport wedstrijdsport€ 10,00
KNZB contributie 2022Per Jaar
Jaarlijks vast te stellen op basis van KNZB-afdrachten
Leden niet deelnemend aan de wedstrijdsporten (zonder startvergunning)€ 17,35
Leden jonger dan 12 jaar met startvergunning€ 19,20
Leden 12 jaar en ouder met startvergunning€ 54,70

Alle genoemde tarieven gelden voor betaling per automatische incasso.

In het geval de machtiging niet tot uitvoer kan worden gebracht, wordt een betaalverzoek verstuurd met een opslag administratiekosten van € 2,50 per keer. Bij het uitblijven van betaling van de verschuldigde contributie maken wij indien nodig gebruik van een incassobureau.

Beëindiging Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor de duur van een verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni. Tussentijdse opzegging betekent niet dat de contributieverplichting voor het kalenderjaar vervalt. De contributieverplichting van een lidmaatschap eindigt op 1 januari of 1 juli van een jaar, mits de schriftelijke opzegging van het lidmaatschap voor 1 december of 1 juni daaraan voorafgaand door de ledenadministratie is ontvangen.


Meedoen Zaanstad

Voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen, die basisonderwijs of voortgezet onderwijs volgen, biedt Meedoen Zaanstad een regeling aan om gratis te kunnen sporten. Vraag bij de gemeente een aanvraagformulier aan.